Alaçatı Marina ile Balıkçı Kooperatifi anlaşamayınca olan lokantaya oldu

Fahri'nin Yeri

Çeşme Belediyesi’nin Port Alaçatı Marina’nın kiralanmasıyla başlayan süreç, Sakaryalı Fil Grup’un 10 yıllığına marinanın işletmesini almasından sonra sınır anlaşmazlıklarını beraberinde getirdi. Özellikle Fahri’nin Yeri isimli balıkçı lokantasının bölünmesi, bu konudaki tartışmaları zirveye taşıdı.

Marina ve Balıkçı Kooperatifi Arasındaki Sınır Anlaşmazlığı

Port Alaçatı Marina’nın Sakaryalı Fil Grup’a kiralanmasının ardından marina ile S.S. Alaçatı Su Ürünleri Kooperatifi arasında önemli bir sınır tartışması patlak verdi. İki taraf arasında kalan ve oldukça popüler bir mekân olan Fahri’nin Yeri balıkçı lokantasının sınırları belirsizliğini koruyordu. Bu alanın 60 metrekarelik kısmı üzerinde kimin hak iddia edeceği büyük bir soru işaretiydi.

Fahri'nin Yeri
Fahri’nin Yeri

Fahri’nin Yeri Lokantasının Sınır Sorunu

Bu popüler lokanta, hem marina hem de balıkçı barınağı arasında stratejik bir konumda bulunuyor. Ancak ihale sonrası bu konum, lokantanın başına dert oldu. Fahri’nin Yeri’nin hangi bölümünün marina tarafına, hangi bölümünün kooperatif tarafına ait olduğu belirsizdi. Bu nedenle sınır sorunları baş gösterdi.

Fahri'nin Yeri
Fahri’nin Yeri

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün Müdahalesi

Sorunun büyümesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü devreye girdi. Olayın tarafı olan her iki grubu da dinleyen müdürlük, lokantanın sınırlarını belirlemek için bir çalışma başlattı. Yapılan bu çalışma sonucunda sınırlar belirlendi ve tel çekilerek iki taraf arasında bir sınır oluşturuldu.

Lokantanın İkiye Bölündü

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün aldığı bu karar, lokantanın ikiye bölünmesine yol açtı. Lokantanın işletme kısmı marina tarafında kalırken, müşteri oturma alanı kooperatif tarafında kaldı. Bu durum, işletme için oldukça zorlu bir süreci beraberinde getirdi. Müşterilerin oturma bölümü ve işletme bölümü arasında bir sınır oluşması, işletmecilere büyük bir darbe vurdu. Sonuç olarak, Fahri’nin Yeri lokantası, bu sınır sorunu nedeniyle kepenklerini indirmek zorunda kaldı.

Fahri'nin Yeri
Fahri’nin Yeri

S.S. Alaçatı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Muharrem Pancar’ın Basın Açıklaması:

“Çeşme İlçesi Alaçatı mahallesinde bulunan 4539 ada 2, 3 ve 4 sayılı parsellerin önünden başlayan Alaçatı Balıkçı Barınağının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca resmi statü verilerek, Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde kiralanmak üzere işlemlere başlatılmıştır.

Ancak S.S. Alaçatı Su Ürünleri Kooperatifine kiraya verilecek bu bölgenin, Port Alaçatı Marina tarafından inşa edilen ve restoran olarak kullanılan alanın 60 metre karelik bölümünün işgal altında olduğundan bahisle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi uyarınca 29.05.2023 günü tahliye edileceğine dair söz konusu Fahrinin Yeri olarak bilinen işletmeye Çeşme Kaymakamlığı tarafından bir tebligat yapılmıştır.

İşletme sahibi söz konusu tebligat üzerine işlemin kaldırılması ve öncelikle yürütmenin durdurulması talepli İzmir 2. İdare Mahkemesine dava açmış mahkeme bu talebi reddetmiştir. İşletme vekili bu karara itiraz etmiş, itiraza bakan İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi yapılan bu itirazı da reddetmiştir. Mahkemelerin vermiş olduğu red kararları üzerine Devletin yetkili makamları Balıkçı Barınağının sınırlarını belirleyen bir tel örgü çekmiştir.

Söz konusu işletme sınırlarımız içerisinde işgalci konumunda olmasından dolayı 20 yıldır barınağın kooperatifimize devri yapılamamıştır. 1 Eylül itibariyle av sezonu açılmasına rağmen balıkçılarımızın mağduriyeti devam etmekte, evlerinin rızkını alnının teri ile denizlerden sağlayan biz emekçilerin insana yakışır bir şekilde balıkçılık yapması engellenmektedir.

Hal böyle iken kendisini sosyal medya fenomeni addeden bazı kişiler haklı mücadelemizi bazı sanatçıları da kullanarak devletin yetkili kuruluşları ve amirlerini de etiketleyerek sosyal medyada linç kampanyası yapmakta, algı yaratmaya çalışmaktadırlar. Şu bilinmelidir ki balıkçı barınağının asıl sahipleri balıkçılardır.

Saygılarımla

Muharrem PANCAR

S.S. Alaçatı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı”

Bir yanıt yazın

*