Çeşme Belediyesi’nden ata tohumların korunması ve yaygınlaştırılması hamlesi

Çeşme Belediyesi, geçmişten günümüze aktarılan zengin tarımsal mirasımızı koruma ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attı. Belediye, ‘Ata Tohumu Yaygınlaştırma Projesi’ kapsamında yerel tohumların korunması, çoğaltılması ve yerel üreticilere dağıtılması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çerçevede, Yerel Tohum Merkezi’nde düzenlenen bir etkinlikle, binlerce tohum, fide ve fidan yerel çiftçilere ulaştırıldı.

Yerel Biyoçeşitliliği Koruma ve Yerel Üretimi Destekleme

Çeşme Belediyesi, Çeşme coğrafyasına özgü birçok endemik bitki türünü koruma altına alarak, bu türlerin üretimini ve kullanımını teşvik etmekte. Etkinlikte, Karakılçık Buğdayı, Çeşme Kavunu, Çeşme Beyaz Soğanı, Çeşme Sakızı ve Sakız Enginarı gibi yöresel değerler vurgulandı. Bu türlerin her biri, bölgenin iklim ve toprak yapısına özgü özellikler taşıyor ve yerel ekosistemi destekleyici bir biyoçeşitlilik oluşturuyor. Belediye Başkanı Lal Denizli, düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ata tohumlarının korunmasının yanı sıra yerel kalkınmaya sağladığı katkılara dikkat çekti.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Toplumsal Bilinç

Çeşme Belediyesi’nin bu girişimi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğrudan katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda yerel halk arasında ekolojik bilinç ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına yönelik farkındalığı artırıyor. Yerel üreticilerle yapılan bu tip etkileşimler, toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı bir çevre bilinci oluşturmayı ve ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlama amacını güçlendiriyor.

Geleceğe Yatırım: Yerel Tohum Merkezi’nin Rolü

Çeşme Belediyesi tarafından oluşturulan Yerel Tohum Merkezi, ata tohumlarını koruma ve çoğaltma çalışmalarının yanı sıra, tarımsal eğitimler vererek yerel üreticilerin bilgi ve becerilerinin artırılmasına hizmet ediyor. Merkez, aynı zamanda çeşitli araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ev sahipliği yaparak, yerel tohumların adaptasyon süreçlerini iyileştirmeye yönelik stratejiler geliştiriyor.

Bir yanıt yazın

*