TKP Çeşme örgütü “Komünist Belediyecilik İlkeleri”ni açıkladı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Çeşme örgütü, yerel yönetim anlayışında çığır açacak bir adım atarak “Komünist Belediyecilik İlkeleri”ni kamuoyu ile paylaştı. Bu ilkelere göre, belediye yönetimi şeffaflık, halka açık alanların korunması, erişilebilir ve kaliteli kamu hizmetleri sunumu gibi temel değerleri önceliklendirecek. İşte detaylar:

Halka Açık Belediye Bütçesi

TKP Çeşme örgütü, belediye bütçesinin belirli periyotlarla halka açık bir şekilde paylaşılacağını taahhüt ediyor. Bu sayede, yerel yönetimin mali işleyişi üzerinde halkın gözetimi ve katılımı sağlanacak.

Ucuz ve Sağlıklı İçme Suyu Merkezleri

Her mahalleye en az bir adet ucuz ve sağlıklı içme suyu merkezi kurulması planlanıyor. Bu merkezler, temiz içme suyunun herkes için erişilebilir olmasını garanti altına alacak.

Mahalle Meclislerinin Güçlendirilmesi

Belediye meclis toplantılarında ele alınacak konular, öncelikle ilgili mahalle meclislerine sunulacak. Mahalle meclislerinin kararları, belediye meclisi tarafından onaylanarak yerel yönetim süreçlerine doğrudan katılım sağlanacak.

Deniz Kıyılarının Korunması ve Halka Açılması

Deniz kıyılarında yapılaşmaya izin verilmeyecek ve tüm kıyılar halkın erişimine açık hale getirilecek. Bu, doğal güzelliklerin korunması ve halkın dinlenme alanlarına erişiminin artırılması açısından önemli bir adım.

Ucuz Toplu Ulaşım İmkanları

İzmir’e belediye otobüsü ile doğrudan ve ucuz toplu ulaşım sağlanacak. Bu, hem ulaşım maliyetlerinin düşürülmesi hem de çevre dostu ulaşım seçeneklerinin teşvik edilmesi amacı taşıyor.

Kooperatifçiliğin Desteklenmesi

Kooperatifçilik, yerel ekonominin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amacıyla desteklenecek. Bu yaklaşım, yerel üretimi ve işbirliğini teşvik edecek.

Kreş ve Gençlik Merkezlerinin Kurulması

Her mahalleye kreş ve gençlik merkezi açılması, çocukların ve gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik önemli bir adımdır.

Halk Ekmek Uygulaması

Halk ekmek, belediye bütçesinden desteklenerek en ucuz fiyattan satılacak. Bu, temel gıda maddelerine erişimin kolaylaştırılması ve yaşam maliyetinin düşürülmesi açısından kritik bir öneme sahip.

Indirimli ve Saatli Toplu Ulaşım Seferleri

Mahalleler arası ve merkeze ulaşımı kolaylaştıracak, indirimli ve saatli toplu ulaşım seferleri düzenlenecek. Bu, vatandaşların günlük ulaşım ihtiyaçlarını daha verimli ve ekonomik bir şekilde karşılamalarını sağlayacak.

Halkın Yönetimde Söz Sahibi Olması

En önemlisi, TKP Çeşme örgütünün belirlediği ilkeler doğrultusunda, halk belediye yönetiminde söz ve karar sahibi olacak. Bu, yerel demokrasinin güçlendirilmesi ve halkın ihtiyaçlarına duyarlı bir yönetim anlayışının benimsenmesi anlamına geliyor.

TKP Çeşme örgütünün bu yenilikçi adımları, belediyecilik anlayışında yeni bir sayfa açmayı vaat ediyor. Halkın ihtiyaç ve beklentilerine odaklanan, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim modeli oluşturma yolunda atılan bu adımlar, diğer yerel yönetimler için de örnek teşkil edebilir.

Bir yanıt yazın

*