Çeşme Kadın Dayanışma Derneği’nden anlamlı söyleşi

05 Haziran Çarşamba Günü Felsefi Bir Bakış Açısı İle Toplumsal ve Ahlaki Değerleri Yeniden Sorgulanacak

Çeşme Kadın Dayanışma Derneği, toplumsal ve ahlaki değerlerin giderek değiştiği günümüzde, bu değişimleri derinlemesine incelemek ve yeniden sorgulamak amacıyla önemli bir söyleşi düzenliyor. 5 Haziran Çarşamba günü saat 13.30’da STK Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan bu etkinlikte, katılımcılar felsefi bir perspektifle değişen toplumsal dinamikleri değerlendirecekler.

Söyleşi Konusu: Değişen Toplumsal ve Ahlaki Değerlere Felsefe ile Bakmak

Söyleşinin ana teması, değişen toplumsal ve ahlaki değerlerin felsefi bir bakış açısıyla incelenmesi üzerine olacak. Felsefe öğretmeni Özlem Yılmaz’ın rehberliğinde gerçekleştirilecek olan bu etkinlikte, günümüz toplumunda aile, dostluk ve komşuluk gibi değerlerin nasıl değiştiği ve bu değişimlerin altında yatan sebepler tartışılacak.

Felsefi Perspektif ile Derinlemesine İnceleme

Özlem Yılmaz, felsefi yöntemler kullanarak toplumun bu önemli konularını ele alacak. Katılımcılar, aile bağlarının zayıflaması, dostlukların yüzeyselleşmesi ve komşuluk ilişkilerinin kopması gibi konular üzerinde derinlemesine düşünme fırsatı bulacaklar. Bu bağlamda, katılımcılar da kendi deneyimlerini ve gözlemlerini paylaşarak, toplumsal değişimlerin bireyler üzerindeki etkilerini birlikte tartışacaklar.

Çevre ve Doğa Koruma Üzerine Düşünceler

Toplumsal değerlerin yanı sıra, çevre ve doğanın korunamaması üzerine de felsefi bir bakış açısı sunulacak. Doğal kaynakların hızla tükenmesi, çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi küresel sorunların ardında yatan insan davranışları ve değerler üzerine derinlemesine bir analiz yapılacak. Bu çerçevede, doğaya olan sorumluluğumuz ve gelecek nesillere bırakacağımız miras üzerine düşünmek ve harekete geçmek için neler yapılabileceği tartışılacak.

Kadınlar, Çocuklar ve Hayvanlar İçin Daha İyi Bir Dünya

Söyleşinin bir diğer önemli başlığı, kadınlar, çocuklar ve hayvanların korunamaması konusunu kapsıyor. Özlem Yılmaz, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk hakları ve hayvan hakları gibi konularda katılımcılara felsefi bir bakış açısı sunacak. Bu konularda yaşanan ihlaller ve bu ihlallerin önlenmesi için toplum olarak neler yapabileceğimiz üzerine derinlemesine bir değerlendirme yapılacak.

Ülkemizi Korumak: Milli Değerler ve Felsefi Bakış Açısı

Son olarak, söyleşide ülkemizi koruma ve milli değerler konusu ele alınacak. Özlem Yılmaz, vatan sevgisi, milli kimlik ve toplumsal birlik konularında felsefi bir bakış açısıyla katılımcılara önemli bilgiler sunacak. Bu bağlamda, değişen dünya koşullarında ülkemizin değerlerini korumanın yolları ve bu konuda bireysel ve toplumsal sorumluluklarımız üzerinde durulacak.

Tüm Çeşme Halkı Davetlidir

Çeşme Kadın Dayanışma Derneği, toplumsal ve ahlaki değerlerimizi yeniden gözden geçirmek, sorgulamak ve felsefi bir perspektif ile anlamlandırmak amacıyla düzenlediği bu anlamlı söyleşiye tüm halkımızı davet ediyor. Gelin, birlikte sorgulayalım, birlikte düşünelim ve toplumsal değerlerimizi yeniden inşa edelim.

Söyleşi Detayları:

  • Tarih: 05 Haziran Çarşamba
  • Saat: 13.30
  • Yer: STK Merkezi

Bir yanıt yazın

*