Çeşme Kadın Dayanışma Derneği’nin olağan toplantısında gündem 2023-2024 eğitim öğretim yılıydı

ÇEKADDER

13 Eylül 2023 Çarşamba günü, Çeşme Kadın Dayanışma Derneği (ÇEKADDER) bünyesinde bir olağan toplantı gerçekleştirildi. Saat 16.30’da başlayan bu toplantı, üyelerden Hilda Perini’nin daveti üzerine kendi ev sahipliğinde yapıldı.

2023/2024 Eğitim Öğretim Yılı Gündemi

Yeni eğitim ve öğretim yılına dair beklenen gelişmeler, öncelikler ve hedefler, toplantının ana gündem maddelerindendir. Özellikle çocukların eğitimi ve onlara sağlanacak fırsatlar üzerine yoğunlaşıldı.

ÇEKADDER
ÇEKADDER

Toplantıda Tartışılan Konular

Toplantıda, çocukların eğitimi konusunda neler yapılması gerektiği, hangi adımların atılacağı ve hangi stratejilerin benimseneceği üzerine fikir alışverişi yapıldı. Ayrıca, eğitimde kalite ve eşitliği sağlamak için neler yapılması gerektiği konusunda kapsamlı bir tartışma gerçekleştirildi.

Demokratik Tartışma Ortamı

ÇEKADDER, demokrasiye büyük önem veren bir dernek olarak biliniyor. Bu toplantıda da fikirlerin özgürce ifade edildiği, katılımcıların birbirini dinlediği bir ortamın oluşturulduğunu gözlemlendi. Üyelerin deneyimlerini, bilgilerini ve önerilerini paylaştığı bu ortamda, eğitimde nasıl daha ileri gidilebileceği konusunda fikir birliği oluşturuldu.

ÇEKADDER
ÇEKADDER

Gelecek Toplantıya Dair

Bu verimli toplantının ardından, onbeş gün sonra bir araya gelmek üzere karar alındı. Gelecek toplantıda, bu toplantıda alınan kararların uygulama aşamasına ne kadar yaklaşıldığı ve hangi adımların atıldığına dair bilgi alışverişi yapılacak.

Sonuç

ÇEKADDER, eğitim önceliklerini belirleyerek, çocukların ve özellikle kız çocuklarının eğitimde daha fazla yer almasını hedefliyor. Bu toplantı, bu hedefe ulaşmak için atılacak adımları belirlemek adına büyük bir öneme sahip. Eğitimin, toplumun gelişimi için ne kadar önemli olduğunun bilincinde olan ÇEKADDER, bu misyonu gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.