Günlük kiralık evlere yeni düzenleme: Ruhsat zorunluluğu getirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, konutların turizm amaçlı kiralanması faaliyetlerinin düzenlenmesine yönelik yeni bir yönetmelik hazırladı. Resmi Gazete’de yayımlanan bu yeni düzenlemeyle, günlük kiralık evler için ruhsat zorunluluğu getirildi. Bu yönetmeliğin, turizm sektöründeki kayıt dışılığı azaltması ve güvenlik standartlarını yükseltmesi bekleniyor.

Yönetmelikteki Başlıca Maddeler

Yönetmelikte belirtilen ana maddeler şu şekilde sıralanabilir:

  1. Ruhsat Zorunluluğu: Konutların yerli veya yabancı kişilere 100 gün veya daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanması durumunda ruhsat alınması gerekmektedir.
  2. E-Devlet Üzerinden Başvuru: İzin belgesi başvurularının tümü e-Devlet üzerinden yapılacak. Bu, sürecin daha şeffaf ve kolay erişilebilir olmasını sağlayacak.
  3. Kimlik ve Belgelerin İbrazı: Kiraya veren kişinin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi ve yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ibraz etmesi zorunlu hale getirilmiştir.
  4. Kat Maliklerinden İzin Alınması: Bir binadaki dairenin turizm amaçlı kiraya verilmesi için, diğer kat maliklerinden izin alınması gerekmektedir.

Sektör Temsilcilerinin Görüşleri

SKAL İzmir Başkanı Güner Güney ve Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal gibi sektör temsilcileri, yönetmeliğin önemini vurguluyor. Güney, bu düzenlemenin misafirlerin yasal kimlik bildirimini zorunlu kılacağını ve güvenlik açısından önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Ünsal ise yönetmeliğin kayıt dışılıkla mücadelede, haksız rekabetin önlenmesinde ve kaçak faaliyetlerin azaltılmasında büyük rol oynayacağını ifade ediyor.

Yönetmeliğin Beklenen Etkileri

Bu yeni düzenlemenin getirdiği en önemli değişikliklerden biri, sektördeki şeffaflığın artmasıdır. Ruhsat zorunluluğu, konaklama hizmetlerinin daha düzenli ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlayacak. Ayrıca, e-Devlet üzerinden yapılan başvurular sayesinde işlemlerin hızlanması ve kolaylaşması beklenmektedir. Kat maliklerinden alınacak izinler ise, apartman ve site yönetimlerinin kontrolünü artıracak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın getirdiği bu yeni yönetmelik, turizm sektöründe önemli bir dönüşümün başlangıcı olabilir. Hem turistlerin hem de yerel halkın güvenliğini artıracak bu adımlar, aynı zamanda sektördeki kayıt dışı faaliyetleri azaltmayı amaçlıyor. Böylece, Türkiye’nin turizm alanındaki rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilir bir turizm anlayışının benimsenmesi hedefleniyor. Bu yönetmeliğin, sektöre olumlu etkileri uzun vadede daha net bir şekilde görülecektir.

Bir yanıt yazın

*