İzmir’in atıkları enerjiye dönüşüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Sahası’nda büyük bir çevreci adım atarak biyogaz tesisini faaliyete geçirdi. Bu tesis, şehrin katı atıklarını değerlendirerek, hem elektrik hem de yakıt üretimine imkan sağlıyor. Günde ortalama 2 bin ton atık bu tesiste işleniyor ve İzmir’in sürdürülebilir enerji ihtiyacına katkıda bulunuyor.

Biyogaz Tesisi: Atıktan Enerji Üretimi

Tunç Soyer’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevi devralmasının ardından, 240 milyon liralık yatırım ile hayata geçirilen Biyogaz Tesisi, evsel atıkları ekonomiye kazandırarak İzmir’in kalkınmasına destek oluyor. Bu tesis, saatte 19 megavat elektrik üretebilmekte ve yıllık ortalama 166 milyon metreküp metan gazını etkili bir şekilde bertaraf edebilmektedir.

Enerji ve Ek Gelir Kaynağı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık, Planlama ve Katı Atık Değerlendirme Tesisleri Şube Müdürü Serdar Bozkurt’a göre, biyogaz tesisi ile elde edilen elektrik, hem konutlara yenilenebilir enerji sağlamakta hem de belediyeye ek gelir kaynağı oluşturmaktadır. Saatte 19 megavatlık üretim kapasitesi ile tesis, İzmir’in enerji ihtiyacına önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

190 Bin Hane İçin Enerji

Bozkurt, tesisin günlük 2 bin ton kapasiteli mekanik ayrıştırma sistemi sayesinde yaklaşık 190 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güce sahip olduğunu belirtti. Tesis, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, İzmir’e sağladığı 846 milyon liralık gelirle belediye bütçesine katkı sağlamıştır.

Atıktan Yakıt Üretimi ve Çevre Dostu Uygulamalar

Ayrıca, tesiste günlük 150 ton yakıta dönüştürülen atık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan lisans alan demir-çelik ve çimento fabrikalarında enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bozkurt, bu yakıtın ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra doğal çevrenin korunmasına da katkı sağladığını vurgulamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, atıkları dönüştürerek, hem hammadde ihtiyacını karşılamakta hem de çevreyi korumaktadır.

İzmir’in Çevre Dostu Enerji Devrimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, atıkların enerjiye dönüştürülmesiyle, şehir için önemli bir gelir kaynağı yaratmıştır. Üretilen elektrik, İzmir’in Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli gibi ilçelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir. Bu çevre dostu girişim, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan İzmir için büyük bir kazanım olarak değerlendirilmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yenilikçi ve çevreci yaklaşımı, sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma konusunda örnek teşkil etmektedir. Atıkların değerlendirilmesi ve enerjiye dönüştürülmesi sayesinde, İzmir’in geleceği için yeşil ve temiz bir yol haritası çizilmektedir. Bu proje, şehrin ekonomisine ve çevre sağlığına önemli katkılar sunarken, diğer şehirlere de ilham kaynağı olmaktadır.

Bir yanıt yazın

*